Bác sỹ cây mía

Phòng trừ sâu bệnh hại cây mía
Phòng trừ sâu bệnh hại cây mía19/07/2014 | AT : 20:32:54
Cây mía tuy dễ trồng nhưng nếu không chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tốt sẽ cho năng suất, chất lượng không cao. Theo Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai, để cây mía ít sâu bệnh cho năng suất cao, nông dân chú ý phòng các loại sâu bệnh.

Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 2
Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 219/07/2014 | AT : 14:44:09
Sau khi diệt cỏ xong, cần thực hiện việc cày sâu để phá vỡ lớp đế cày, làm tăng thêm độ sâu của tầng canh tác, giúp cho bộ rễ tương lai phát triển tốt hơn. Kinh nghiệm cho thấy ở những khu vực có cơ cấu đất bị dẽ chặt thì năng suất mía bị giảm một cách

Bọ hung hại mía và cách phòng trừ
Bọ hung hại mía và cách phòng trừ02/01/2014 | AT : 21:22:20
Bọ hung trưởng thành ít lôi cuốn bởi ánh sáng đèn, bò nhiều, ít bay, đầu mùa mưa vũ hóa. Sau khi vũ hóa sống quanh gốc mía, ăn thêm 1 – 2 ngày thì đẻ trứng.