Thành tựu


Trong quá trình hình thành và phát triển, Công Ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai đã đạt được những thành tích khả quan đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Công ty

Năm 2000
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen về thành tích đã có  nhiều đóng góp thực hiện chương trình mía đường  năm 1995 -2000.
- Bộ Lao động - thương binh và xã hội tặng bằng khen: Đã có thành tích thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động năm 2000.
- Liên đoàn lao động tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng đơn vị xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Năm 2002
- Bộ Y tế tặng bằng khen: Đã có thành tích trong công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2002.
- UBND Tỉnh Gia Lai tặng bằng khen: Đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần thực hiện tốt chỉ thị 15-CT/TW của Bộ chính trị năm 1997-2002.

Năm 2006
- Công an Tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào PCCC từ năm 2001-2006

Năm 2016
- Cục thuế Tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen: Đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ Thuế Nhà Nước năm 2016.

Năm 2017
- TTC tặng Giấy khen: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao niên độ 2016-2017