Hướng dẫn kỹ thuật

Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 2
Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 231/07/2014 | AT : 16:05:23
Sau khi diệt cỏ xong, cần thực hiện việc cày sâu để phá vỡ lớp đế cày, làm tăng thêm độ sâu của tầng canh tác, giúp cho bộ rễ tương lai phát triển tốt hơn. Kinh nghiệm cho thấy ở những khu vực có cơ cấu đất bị dẽ chặt thì năng suất mía bị giảm một cách

Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 1
Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 131/07/2014 | AT : 16:04:27
Cây mía chỉ phát triển tốt trên những đất đã được chuẩn bị thích hợp. Mục tiêu quan trọng của khâu cải tạo đất và soạn đất là cung cấp điều kiện thuận lợi cho cây mía con phát triển bộ rễ, hấp thu tốt những dưởng chất, quyết định năng suất của ruộng