'Cải tạo và soạn đất trồng mía phần 1'

31/07/2014 | AT : 16:04:27

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC SOẠN ĐẤT

Soạn đất để trồng mới

                       -  Diệt sạch cây cỏ mọc hoang (đất bỏ hoang, cỏ dại)

                       -  Cày sâu phá vỡ lớp đế cày

                       -  Vùi trộn những chất cải tạo đất

                      -  Xới xáo làm tơi đất

                      -  Rạch hàng                  

Phá gốc mía, soạn đất để trồng lại

          -  Cày vùi gốc và lá mía

                       -  Vùi trộn các chất cải tạo đất

                      -  Xới xáo làm tơi đất

                      -  Rạch hàng              

Khâu  soạn đất cần được thực hiện lúc nắng ráo, vừa  đủ ẩm  để đất được tơi xốp. Các bận cày bừa cần có khoảng cách thơì gian đầy đủ để phơi đất di

Đối với những đất hoang dã 

        -  Đất có bụi rậm và cây chồi : Phát bụi rậm và chồi bằng dao, rựa.

        -  Những gốc cây to: Bứng gốc bằng cuốc hoặc máy ủi.

Đối với đất nhiều cỏ dại

       Đối với đất có nhiều loại cỏ khó diệt như: cỏ cú, cỏ ống, nên phun thuốc diệt cỏ Glyphosate khai hoang trên toàn bộ diện tích trước khi soạn đất. 

          Chỉ  được dùng loại thuốc nầy  duy nhất cho việc khai hoang mà thôi :

                      - Hoạt chất : Glyphosate

                     - Tên gọi trên thị trường: Round up, Diphosate, Nufarm, Clear off,…

                     - Mục tiêu: Diệt tất cả các loại cỏ, lá rộng và hẹp kể cả năng, lát. 

                     - Liều lượng: tối thiểu 3 lít / ha, tối đa 5 lít / ha  +  400-500 lít nước sạch /ha

                     - Điều kiện sử dụng:  Không phun thuốc khi trời sắp mưa, chọn lúc trời ít gió, dùng 400-500 lít nước   sạch để pha thuốc, khi phun thuốc xong chờ đủ 20 ngày cho cỏ chết hẳn mới bắt đầu khâu soạn đất.        

                     -  Không sử dụng thuốc diệt cỏ gốc Glyphosate để diệt cỏ trong ruộng mía.

                      -  Trước khi thực hiện việc cày đất, cần phải  diệt sạch cỏ dại trong ruộng.
 
           Phun thuốc theo phương thức nào?

                      -  Nông cụ có hiệu quả nhất để thực hiện việc này là máy phun thuốc treo phía sau máy kéo.
 
                     -  Liều lượng pha thuốc với nước, tốc độ máy kéo, lưu lượng của vòi phun,   là những yếu tố cần được thực hiện chu đáo để đạt hiệu    quả cao nhất.
                     -  Sau khi diệt cỏ dại xong, nếu trong đất có nhiều đá sỏi, nên đem bỏ ra bìa lô để việc sử dụng cơ giới được dễ dàng và an toàn, tránh làm hao mòn các nông cụ.
 
Nơi đất thấp, sau khi phun thuốc diệt cỏ xong, trong thời gian chờ đợi nên làm cỏ lòng kênh tiêu và bờ lô của miếng đất.
 
 Phải sử dụng đủ 400-500 lít nước sạch để pha thuốc diệt cỏ cho 1 ha

 

Tin khác