Vùng nguyên liệu

Các vùng nguyên liệu mía
Các vùng nguyên liệu mía30/07/2014 | AT : 08:54:47
Là cầu nối giữa TTCS Gia Lai và chủ mía. Đại diện TTCS Gia Lai truyền đạt và thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ, thu mua mía, các thông báo đến tất cả chủ mía trong địa bàn quản lý.