'Các vùng nguyên liệu mía'

30/07/2014 | AT : 08:54:47

Là cầu nối giữa TTCS Gia Lai và chủ mía. Đại diện TTCS Gia Lai truyền đạt và thực hiện các chính sách đầu tư, hỗ trợ, thu mua mía, các thông báo đến tất cả chủ mía trong địa bàn quản lý.

 Mở rộng diện tích canh tác mía. Hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch mía đốI với từng chủ mía.

 Các vùng nguyên liệu mía

Tổng diện tích vùng nguyên liệu: 11,100 ha

  1. Trạm Nông vụ 1:

Diện tích: 2,403.3 ha

Điện thoại: 0917.588.641

Địa chỉ:  xã Ia Sol – huyện Phú Thiện – tỉnh Gia Lai

( Gần cây xăng Mai Phương Thảo)

  1. Trạm Nông vụ 2:

Diện tích: 1,140.4 ha

Điện thoại: 0917.588.642

Địa chỉ: Thôn Buôn Sô Ma Hang -  xã Ia Peng – huyện Phú Thiện – tỉnh Gia lai

  1. Trạm nông vụ 3:

Diện tích: 857.4 ha

Điện thoại: 0917.588.643

Địa chỉ:  304 Trần Hưng Dạo - phường Đoàn Kết – thị xã AyunPa – tỉnh Gia Lai

  1. Trạm nông vụ 4:

Diện tích: 939.3 ha

Điện thoại: 0917.588.644

Địa chỉ : xã Amarơn – huyên Ia Pa – tỉnh Gia Lai

(Gần cây xăng Văn Minh)

  1. Trạm nông vụ 5:

Diện tích: 2,226.3 ha

Điện thoại: 0917.588.645

Địa chỉ : Thôn 3 - xã Kim Tân – huyên Ia Pa – tỉnh Gia Lai

(Gần cây xăng Bắc tây nguyên)

  1. Trạm nông vụ 6:

Diện tích: 3,065 ha

Điện thoại: 0917.588.650

Địa chỉ : Thôn 2 - xã Pờ Tó – huyên Ia Pa – tỉnh Gia Lai

  1. Trạm nông vụ 7:

Diện tích: 304 ha

Điện thoại: 0917.588.631

Địa chỉ : Thôn 3 - xã Ia Lâu – huyên ChưPơRông – tỉnh Gia Lai

  1. Trạm nông vụ 8

Diện tích: 193 ha

Điện thoại: 0917.588.634

Địa chỉ : 172 Hùng Vương – thị trấn Phú túc – Huyện Krông Pa