'Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai thông báo tuyển dụng 24.07.2017'

24/07/2017 | AT : 15:42:44

 Phòng Nhân sự thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

1. Kế toán tổng hợp: 1 người.

2. Nhân viên kế toán: 1 người.

(chi tiết theo file đính kèm)

Tin khác