'Kỹ thuật trồng mía hàng đôi '

30/07/2014 | AT : 16:03:37

Lợi ích của mía hàng đôi

 • Làm tăng số cây mía thu hoạch do đó làm tăng năng suất mía.
 •  Ánh sáng phân bố giữa các hàng mía hợp lý giúp cây mía nhận được nhiều ánh sáng do đó mía hàng đôi sinh trưởng nhanh.
 •  Quản lý cỏ hiệu quả: diện tích làm cỏ giảm, ruộng mía khép tán nhanh cạnh tranh mạnh với cỏ dại, giảm chi phí diệt cỏ.
 • Thuận lợi sử dụng cơ giới chăm sóc mía từ máy cày tay đến máy kéo 30-50 ngựa đều thao tác dễ dàng trong ruộng mía, thay thế hiệu quả khi nhân công khan hiếm.


Trồng và chăm sóc mía hàng đôi vụ đông xuân
 

 •  Cày đất kỹ, sâu, tơi xốp, mịn, sạch cỏ.
 •  Rạch hàng bằng dàn rạch hàng đôi.
 • Khoảng cách hàng: hai hàng hẹp cách nhau 0,4 m, hai hàng rộng cách nhau 1 m.
 • 1 ha (hàng dài 100m) sẽ có 71 hàng đôi bằng 142 hàng mía, trong khi đó  trồng  hàng  chiếc 1m chỉ có 100 hàng mía.
 • Nếu thu hoạch bằng máy thì khoảng cách: 0,4m x 1,2m.
 • Lượng hom giống trồng 11-13 tấn/ ha.
 • Đặt hom nối đuôi hoặc hơi gối đầu như hàng chiếc.
 • Lượng phân bón sử dụng tương đương với lượng phân cho hàng chiếc 1m, nếu thâm canh có thể tăng lượng phân thêm 10% các loại.
 • Cần làm cỏ bón phân kịp thời do mía hàng đôi sinh trưởng và khép tán nhanh hơn mía hàng chiếc 45 ngày.
 • Nếu sử dụng bò cày ra vô diệt cỏ lấp phân thì dùng loại ách cho bò dài hơn của hàng chiếc. Có thể sử dụng dễ dàng các loại cơ giới để bừa cỏ, cày ra vô, cày sâu bón phân, phun thuốc cỏ…cho mía hàng đôi.